Info

Når du indgår en lejekontrakt betaler du 3 mdr. depositum og 1 mdr. forudbetalt leje. Den forudbetalte leje kan du bruge som betaling i én af de 3 måneder i opsigelsesperioden, typisk den sidste måned i lejeperioden.

Du betaler endvidere den første måneds husleje. I alt skal du kunne betale 5 måneders husleje når du indgår en lejekontrakt. Varme / vand og strøm betaler du direkte til forsyningsværk. Du betaler udlejer for levering af internet i lejligheden.

Ved indflytning deltager du i et indflyttersyn og der udarbejdes en rapport over lejlighedens stand inden du får nøgler til lejligheden. Lejlighedens forbrugsmålere bliver aflæst og du skal selv sørge for at tilmelde dig forsyningsværkerne. Skulle der være fejl og mangler i din lejlighed har du 14 dage efter du har fået nøgler til at indberette disse til administrationskontoret.

Når du engang opsiger lejligheden og skal flytte bliver du indkaldt til et fraflyttersyn hvor der ligeledes udarbejdes en rapport over lejlighedens stand ved din fraflytning. Flyttesyn afholdes ca 14 dage før din lejeperiode ophører.

Du skal være fraflyttet ved synet og lejligheden istandsættes på din regning i de resterende 14 dage af din lejeperiode. Du modtager afregning af dit depositum typisk 8 til 10 uger efter din lejeperiodes ophør.

Lejlighederne er ”ikke ryger” lejligheder. Ryger du, på trods af forbud, i din lejlighed, kan du risikere opsigelse af lejligheden og du skal påregne forøgede udgifter til istandsættelse af lejligheden. Rygeforbud gælder også for dine gæster.