Indflytning

Fraflytning

Ved indgåelse af en lejekontrakt betaler du 3 måneders depositum, og 1 måneds forudbetalt husleje. Den forudbetalte husleje kan du bruge som betaling i én af de 3 måneder i opsigelesperioden, typisk den sidste måned i lejeperioden.

Du betaler endvidere den første måneds husleje. Det betyder, at du skal kunne betale 5 måneders husleje, når du indgår en lejekontrakt. Vand/varme og strøm betaler du direkte til forsyningsværk. Levering af internet i lejligheden betaler du til udlejeren.

Ved indflytning deltager du i et indflyttersyn. Der udarbejdes en rapport over lejlighedens stand inden du får nøglerne til lejligheden. Lejlighedens forbrugsmålere bliver aflæst, hvor du selv skal sørge for at tilmelde dig forsyningsværkerne. I tilfælde af fejl eller mangler i din lejlighed, har du 14 dage efter du har fåer nøgler til at indberette det til administrationskontoret.

Når du på et tidspunkt opsiger lejligheden og skal flytte ud, bliver du indkaldt til et fraflyttersyn, ca. 14 dage før din lejeperiode ophører. Her skal der ligeledes udarbejdes en rapport over lejlighedens stand ved din fraflytning.

Ved synet skal du være fraflyttet, således lejligheden kan istandsættes i de resterende 14 dage af din lejeperiode, med det depositum du tidligere har betalt. Du modtager en afregning af dit depositum typisk 8-10 uger efter din lejeperiode ophører.

Lejlighederne er røgfrie boliger, hvilket betyder, at hverken du eller dine gæster må ryge inde i lejligheden. Overtrædelse af forbuddet kan medføre opsigelse af lejligheden, og der skal muligvis påregnes ekstra udgifter til istandsættelse af lejligheden.