PRISER

Inden du flytter ind i lejligheden skal du betale tre måneders depositum og 1 måneds forudbetalt husleje. Betalingen skal ske inden modtagelse af nøglerne til lejligheden.

For mere information om huslejen for hver lejlighedstype, klik på mulighederne nedenunder:

67 A / Forhuset

67 B / Baghuset

Fattiggaardens Kollegie